SUCEVENI

Comuna Suceveni este situată în partea de nord-est a judeţului Galaţi având o suprafaţă de 7.032 ha şi o populaţie de 1.819 de locuitori.
Satele care intră în componenţa comunei Suceveni sunt: Suceveni – reşedinţa comunei şi Rogojeni.
Comuna Vârlezi face parte din rândul comunelor cu activităţi preponderent agricole, activitatea specifică zonei este cultura cerealelor şi creşterea animalelor.
Teritoriul comunei se pretează dezvoltării activităţilor turistice, aceasta dispunând de un patrimoniu natural şi istoric deosebit. Astfel, pe teritoriul comunei se află rezervaţia naturală, forestieră şi botanică, Pădurea Pogăneşti, situată pe dealurile Pogăneşti, Crângului şi Cocoşului. Pădurea Pogăneşti are 40 ha, de acelaşi statut de arie protejată, ca şi ea, bucurându-se Balta Leahu, care se întinde pe 80 ha. Un alt obiectiv este şi Lacul Pochina este situat în bazinul hidrografic al Prutului Inferior, pe raza satului Rogojeni. Este rezervaţie naturală de interes naţional şi zonă de importanţă avifaunistică deosebită, fiind inclusă în Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului. Ihtiofauna cuprinde crap, caras, somn, ştiucă, şalău etc.
De asemenea, una dintre cele mai importante aşezări eneolitice de tip Stoicani-Aldeni a fost cercetată la Suceveni-„Stoborăni”. În zonă au fost descoperite gropi de bordeie, locuinţe de suprafaţă, vetre de foc, cuptoare, 28 de gropi pentru provizii şi gropi menajere, aşezarea fiind întărită cu două semicercuri duble de şanţuri de apărare. Alături de marea cantitate de material ceramic specific acestui aspect cultural, din cercetări a fost prelevat şi un bogat material litic şi osteologic constând în unelte, arme şi resturi faunistice.

Datele de contact ale Primăriei comunei Suceveni:

Judeţul Galaţi, comuna Suceveni, str. Principală, nr. 352, cod poştal 807285
Telefon: 0040 236 348 260
Fax: 0040 236 348 260
e-mail: primaria_suceveni@yahoo.co.uk
web: suceveni.siteinternet.ro
 

Evenimente