Prezentare

Comuna Schela este situată în partea central-sudică a judeţului Galaţi având o suprafaţă de  4.419,66 ha şi o populaţie de 3.690 de locuitori.
Satele care intră în componenţa comunei Schela sunt: Schela – reşedinţa comunei şi Negrea.
Ocupaţiile principale ale locuitorilor comunei Schela sunt agricultura şi creşterea animalelor. Comuna are aproximativ 4.500 hectare de teren agricol din care 60% este lucrat de Asociaţia Agricolă „Albina”, 20% de alte asociaţii agricole şi 20% direct de către proprietari. Majoritatea terenurilor sunt irigabile fiind specifice culturile de porumb, grâu, lucernă şi alte culturi furajere, floarea soarelui şi soia.

De asemenea, la nivelul comunei este reprezentativă şi creşterea animalelor, în special bovine şi porcine, existând şi o fabrică de prelucrare a laptelui.

Exploatarea petrolieră aflată pe teritoriul comunei Schela contribuie şi ea la menţinerea unei stabilităţi a forţei de muncă în zonă.
Accesul în comună se face pe drumul judeţean DJ 251 Galaţi – Tecuci, dar şi pe drumul naţional DN 25.

Datele de contact ale Primăriei comunei Schela:

Judeţul Galaţi, comuna Schela, cod poştal 807265
Telefon: 0040 236 828 100
Fax: 0040 236 828 165
e-mail: primariaschela@yahoo.com
web: www.comunaschela.ro

Evenimente