Prezentare

Comuna Griviţa este situată în partea central vestică a judeţului Galaţi având o suprafaţă de 3.945 ha şi o populaţie de 2.977 de locuitori.
Satele care intră în componenţa comunei Griviţa sunt: Griviţa – reşedinţa comunei şi Călmăţui.
Comuna Griviţa face parte din rândul comunelor cu activităţi preponderent agricole, remarcându-se prin culturile de cereale, leguminoase dar şi de plante tehnice. În ceea ce priveşte zootehnia, comunei îi sunt specifice creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor, păsărilor, caprinelor, cabalinelor şi albinelor.
Accesul spre comună se realizează prin intermediul drumului judeţean DJ251 Galaţi – Tecuci.

Datele de contact ale Primăriei comunei Griviţa

Judeţul Galaţi, comuna Griviţa, cod poştal 807160
Telefon: 0040 236 825 301
Fax: 0040 236 825 302
e-mail: primaria.grivita@ambasador-tv.ro
web: www.grivitagalati.ro

Evenimente