Prezentare

Comuna Cuca este situată în partea centrală a judeţului Galaţi având o suprafaţă de 4.475 ha şi o populaţie de 2.150 de locuitori.
Comuna  este  formată  dintr-un  singur  sat,  cu același nume – Cuca, traversat de drumul național DN26D, pe ruta Galați - Bârlad.
Activitatea principală la nivelul comunei Cuca este agricultura cu cele două ramuri ale sale: cultura plantelor şi creşterea animalelor. Zona dispune de un potenţial turstic ridicat, dat fiind diferitele vestigii istorice pe care teritoriul le adăposteşte (valul lui Athanaric).


Datele de contact ale Primăriei comunei Cuca:


Judeţul Galaţi, comuna Cuca, cod poştal 807100
Telefon: 0040 236 331 124 / 331 012
Fax: 0040 236 331 012
e-mail: primaria_cuca@yahoo.com
web: www.comunacuca.ro

 

Evenimente