Prezentare

Comuna Smârdan este situată în partea de central-sudică a judeţului Galaţi având o suprafaţă de  13.157 ha şi o populaţie de 5.120 de locuitori.
Satele care intră în componenţa comunei Smârdan sunt: Smârdan – reşedinţa comunei, Mihail Kogălniceanu și Cișmele.
Activitatea principală la nivelul comunei este agricultura cu cele două ramuri ale sale: cultura plantelor şi zootehnia, dar se remarcă şi prin comerţul cu produse agricole, industria panificaţiilor şi prelucrarea materialului lemnos.
Accesul în localitate se face pe drumul judeţean DJ 251 Galaţi - Tecuci.

Programul de audienţe:
 

STROEA COSTICĂ - Primar Miercuri şi Vineri 08:00 - 12:00
AVRAM VALERIU - Viceprimar Marţi şi Joi 08:00 - 12:00
DRĂGHICI MIHAI - Secretarul comunei Luni - Joi 09:00 - 12:30


Datele de contact ale Primăriei comunei Smârdan:

Judeţul Galaţi, comuna Smârdan, str. Principală, nr. 4, cod poştal 807275
Telefon: 0040 236 830 020 / 830 076
Fax: 0040 236 830 076 / 830 020
e-mail: primariasmardan@yahoo.com
web: www.primariasmardan.ro
 

Evenimente