Prezentare

Comuna Braniştea este situată în nordul judeţului Galaţi având o suprafaţă de 6.233 ha şi o populaţie de 4.248 de locuitori.
Comuna include următoarele localităţi: Braniştea – reşedinţa administrativă, Vasile Alecsandri, Lozova şi Traian. Accesul în comună face atât pe drumul naţional DN25 Galaţi – Tecuci, cât şi prin intermediul drumului judeţean DJ251L.
În comuna Braniştea se înregistrează cu preponderenţă activităţile agricole, creşterea animalelor, pescuit, dar şi producţia de materiale de construcţie, împletituri şi ţesături, olărit şi comerţ.
Balta Lozova este o amenajare piscicolă unde se practică pescuitul industrial, însă a fost introdusă în circuitul de agrement pentru pescuitul sportiv constituind o ofertă în materie de pescuit sportiv atât pentru pescarii amatori cât şi pentru pescarii profesionişti.
Comuna este recunoscută şi prin tradiţia olăritului, care este trasmisă din generaţii în generaţii.

Programul de audienţe:

ADAMACHE Marian - Primar Luni, Miercuri şi Vineri 08:00 - 11:00
TOADER Dumitru - Viceprimar

Marţi şi Joi

Vineri

08:00 - 11:00

14:00 - 16:00

Datele de contact ale Primăriei comunei Braniştea:
Judeţul Galaţi, comuna Braniştea, str. Şetefan cel Mare, nr. 58, cod poştal 807050
Telefon: 0040 236 332 408
Fax: 0040 236 332 450
e-mail: primaria_branistea@yahoo.com
web: www.primariabranistea.ro


 

Evenimente